Gästkrönika

Under denna rubrik ges alla supportrar - oavsett klubbtillhörighet - möjligheten att få göra sin röst hörd genom att sända in en gästkrönika. Skall vara välformulerad och seriöst skriven. Sänd in förfrågan samt bidrag till sverigescenen@hushmail.com så får vi se vad vi kan göra. Åsikterna som publiceras är skribenternas egna och sverigescenen.com tar ej något ansvar för textens innehåll. Det gäller även eventuella stavfel.

Nedanstående gästkrönika är skriven av AIK:aren Sarkasm.

2011-02-02

Med anledning av den senaste tidens vridningar i Sveriges idrottsetablissemang trycker jag på tangenterna. Allt sedan stenkastningen på Levski-bussarna har en storm av hyckleri blossat upp och tappat allt vad proportion heter. Händelseförloppet har föranlett upptrappning av det hot som ständigt ligger över Sveriges supporter- och idrottskultur, nämligen den politiska korrektheten och blindheten som genomsyrar tankesättet hos dess slavar.

Man kan segmentera AIK:s publik på många sätt. Man kan prata i termer av ålderskategorier, kön, aktiva och inaktiva supportrar, ståplatspublik, Ultras, marginalsupportrar, medgångssupportrar, barnfamiljer, Grabbar, invandrare. Man kan segmentera efter inkomst, härkomst, social klass och etnicitet. Exemplen är endast ett fåtal av så många människor, så många och framförallt olika människor.

Man kan också segmentera dem i endast ett segment. De är alla AIK. Samhörigheten ter sig otroligt vacker och unik i en samhällskontext som den vi lever i, ett samhälle där klyftorna människor emellan ibland känns avgrundsdjupa. Gemensamt för alla dessa människor är att ingen av dem följer AIK för att de attraheras av bollens rörelse och form eller av männens frisyrer. Gemensamt för alla AIK:are är att de följer AIK för att AIK betyder något för andra människor. Utan denna känsla av betydelse som bor hos oss skulle inte AIK vara värt någonting och ingen skulle följa klubben. Manifestationer av denna betydelse har under en lång tid skapat det som vi känner som AIK. AIK är en kultur och supportrarna livnär den genom att leva ut sin passion för klubben. När man talar om AIK och dess definition går det inte att undvika att frekvent använda just ordet kultur. Kulturen AIK är extremt komplex och svår att måla av. Det närmaste av en exakt bild man kan nå av den når man genom att känna den - genom att bry sig, genom att vara just AIK:are.

Den viktigaste utgångspunkten i sammanhanget är att förstå att kulturen AIK är lika med supporter- och läktarkulturen. Det är supportrarna som ÄR AIK per definition. Det är dom för att det är dom som hela tiden manifesterar sin tro på betydelsen och livnär aktualiteten i klubben. Dynamiken i supporter- och läktarkulturen är obeskrivligt ren och mjuk. Denna kultur har utvecklats under lång tid och upphör aldrig att göra så. Make no mistake - kulturen AIK varken kan eller ska påverkas av någon annan än supportrarna själva. Om andra än supportrarna själva skapade sin kultur skulle klubben dö - ur ett fysiskt, ett ekonomiskt och framförallt ur ett själsligt perspektiv.

AIK står tillsammans med övriga landets klubbar med supporterkulturer. Hotet utgörs av arenabolag, lobbyister, politiker och journalister som har bestämt sig för att försöka lägga sig i supporterkulturens utveckling. Det kom nyligen upp i dagsljuset att en lobbygrupp bestående av representanter från Globe Arena med VD i spetsen, svenska Hockeyligan och med hjälp av mediala kontakter tänker ta sig an uppgiften att införa en lagstiftning lik den som dödade stora delar av fotbollskulturen i England. Man skulle önska att det i ett samhälle som Sverige 2011 inte var möjligt att skapa en lagstiftning som är utvecklad på ett sätt som ger ett arenabolag rätten att tvinga en supporter som inte passar in i deras kundprofil till registrering på matchdag i tio års tid. Därtill en lagstiftning enligt vilken ett brott som begås på en matchdag blir annorlunda än det samma som begås en annan dag. Lagen benämns som "Englandslagen" och kommer precis som den gjorde på de brittiska öarna att slå ihjäl kulturen inne på arenorna i Sverige.

Det finns i huvudsak två anledningar till varför dessa vidriga och eviga fiender till AIK försöker lobba in ett bifall till den ovan nämnda lagändringen:

1) Den politiska korrektheten och strävan efter att i utomståendes ögon framstå som sympatiska innebär en enorm drivkraft för den här typen av små och meningslösa försök till människor. Ett typexempel på hur detta sjuka fenomen kan påverka människors förmåga att resonera logiskt och handla förnuftigt såg vi för några veckor sedan när hela Sverige kunde läsa en artikel i Sportbladet där man listade upp AIK:s dåliga publiksnitt i Elitserien denna säsong. Av de 13 hemmamatcherna som spelades på Hovet innan derbyt den 22:a december låg 10 i publikintervallet 3100 - 4500 åskådare, med ett snitt på dryga 3900 åskådare. Undantaget för 3 klassiska publikmatcher hade AIK alltså ett uppenbart problem med marknadsföringsmässiga rötter.

Sedan kom Djurgårdsderbyt den 22:a december. Efter den matchen spelades AIK-Timrå inför 3700 åskådare. Ändå kunde man följande dag på ett och samma tidningsuppslag läsa hur huliganerna orsakat det stora publiktappet genom att bråka på det senaste derbyt. En hel nation av hycklare accepterar denna totalt ologiska slutsats som sanning, just på grund av det politiskt korrekta i att anklaga Kategori C-supportrarna!

2) Den grupp av personer som utgör den svenska "idrottseliten" (förbundsrepresentanter, arenadirektörer, presschefer, kommittéledamöter, galaarrangörer etc.) genomsyras av TOTAL AVSAKNAD av förståelse för hur supporterkulturen i Sverige fungerar och vad den innebär för klubbidrottens attraktionsvärde. Man tror att om man helt enkelt eliminerar de uttryck för passion som man tycker är svårhanterliga så kommer det att generera FLER åskådare till idrottseventen. Sammanfattningsvis består denna okunnighet av två dimensioner, båda i vilka "idrottseliten" missuppfattat verkligheten.

Den ekonomiska dimensionen

Här har man missuppfattat supporterkulturens roll i säljpotentialen. Låt oss förklara sambandet än en gång:

Supporterkulturen är det fenomen som attraherar samtliga av klubbarnas kunder mer eller mindre direkt och under större delens närmast barnsliga omedvetenhet. Supporterkulturen överlever inte om dess utveckling styrs av andra än supportrarna själva. Om supporterkulturen försvinner, försvinner även marginalåskådarna.

Även om Sveriges alla klubblags supporterkulturer skiljer sig åt vad gäller karaktärsdrag, så gäller sambandet för samtliga klubbar som är av betydelse. Samhällets hycklare blickar mot England i tron om att det finns en alternativ publik att fylla arenorna med, dvs en publik som inte går på arrangemangen i dag.

Den etiska dimensionen

Varje, i kontexten, intressant klubblag har sin egen supporterkultur. I den här krönikan kommer jag inte mer än i den här meningen gå in på hur totalt meningslös och intetsägande större delen av landets supporterskaror är, utan nöjer mig med att konstatera att samtliga i sammanhanget relevanta klubbar har sin egen typ av supportrar och det är dessa som utgör meningen med klubbens existens. Supportrarna är inte till för Lars Anrell eller Ninna Engbergs meritlista och inte heller för någon kommunalpolitikers skull. Supportrarna och deras kultur är till för just supportrarna och inga andra!

Jag vänder mig till AIK Hockey och jag vänder mig till alla de så kallade AIK:are som i sina pressläktarstolar börjar tappa greppet om verklighet, proportion och lojalitet i sitt sökande efter en plats i den politiskt korrekta högborgens hierarki:

Det finns en obeskrivlig säljpotential i den puls och den urkraft som de aktiva supportrarna förmår att släppa loss. Att ignorera den till förmån för säkerställandet av acceptans från idrottsetablissemangets sida är att svika sin plikt till inför aktieägarna och att svika sin plikt som AIK:are. Välj vilket ni håller högst, slutsatsen är densamma: Det är dags att AIK Ishockey AB släpper sargen och kommer in i matchen.

Istället för att vidta marknadsmässiga åtgärder för att hypa sina event, bidrar man till att underminera supporterleden med förtal och lögner. Man utnyttjar det mediala spelrum som står till förfogande och som tillhandahållits av supportrarnas engagemang, till att flytta fokus från sina egna bristfälliga resultat som företagsledare. Istället för att se till att marginalsupportrarna nås av budskap som tänder arrangemanget och som lockar, får man istället höra hur AIK-representanter fördömer sina egna. En spelare som poserar i tidningen med sin matchtröja under en rubrik som säger att "VI SKA KROSSA DEM" lockar publik - en bild på en spelare som fördömer supportrarna gör det inte.

Er strävan efter denna acceptans har utmynnat i flera misstag kompetenta företagsledare helt enkelt inte får göra. Vi har sett hur man marknadsfört ett derby för något det inte är och utsatt ett av de AIK-segment som hör hemma i hemmamatchernas mer gemytliga atmosfär, för att sedan fortsätta ignorera derbynas otroliga betydelse för livnäringen av kulturen AIK. och trots effekterna av det som skedde den 22:a december inte lämna den linje enligt vilken man försöker få derbyt att framstå som ett barnkalas. Under det efterföljande derbyt (11:e januari) fick vi alla bevittna konsekvenserna av AIK Hockeys deltagande i mediahetset efter derbyt i slutet av december. Resultatet blev en gles AIK-klack utan självförtroende som inte kände stoltheten och som inte stod upp för den så viktiga parollen "Vi är Gnaget, alla hatar oss", en klack vars tankar undermedvetet hade Anders Gozzis fördömande i bakhuvudet, en klack som inför ett Globen blev totalt förnedrade av en apklack som malde på.

Men framförallt - En klack som inte lockar marginalsupportrar. En klack som inte säljer. Det var aldrig någon sportkrönikörs ologiska resonemang som skadesköt AIK:s klacksektion. Dessa hycklare har alltid stärkt oss i vår tro på det vi gör. Det var kniven i ryggen som hölls i handen på AIK:are som Anders Gozzi.

Aldrig är AIK mer aktuellt eller attraktivt som när hela Norra brinner inför ögonen på tusen- och åter tusentals avundsjuka TV-tittare. Eller som när sittplatspubliken på östra läktaren reser sig i en känsloexplosion när domaren blåser fel. Det finns inget tillfälle när AIK är mer representativt som när hela Råsunda enas i "Drömmar Av Guld" eller som när passionen når sin klimax i en planinvasion på Gamla Ullevi. Aldrig går det att sälja mer än efter att Råsunda kokat eller efter att Bojan har stått upp för vad vi tror på i direktsänd intervju.

Det finns inte en sann AIK:are som med glädje ser hur klubben åläggs med böter. Men vi accepterar det för att AIK är vad AIK är och det är just för att det är på det sättet som AIK har potential att tjäna pengar överhuvudtaget - och vi varken vill eller kan vara något annat än vad vi är. Ekonomisk framgång finns i kundvärde och kundvärdet finns i attraktionen. Vår natur, vår kultur är attraktionen.

Det nya lagförslaget har inte färdigpräntas i slutlig version, men det kommer att ingå så pass hårda straff för till exempel bengalbränning - att det efter ett bifall för lagen inte kommer att brinna mer på svenska arenor. Om lagförslaget når bifall och du springer in på planen när vi vinner SM-guld i Malmö 2013 så innebär det slutet för din framtida närvaro på AIK:s arrangemang. Varje gång en svensk supporter väljer att dricka en öl på en svensk arena kommer denne löpa risk att bli avstängd i upp till 10 år om han skulle råka bli lite för överförfriskad eller stå tillräckligt nära en våldsam situation.

Atmosfären i idrottssamfundet i Sverige skapar en oro kring det nya lagförslaget. Oavsett hur odemokratiskt, rättsvidrigt och kulturdödande det är, så finns det en risk att det faktiskt får bifall.

Till alla supportrar som fått utstå smutskastningskampanjer:

Hemmaderbyt den 15:e februari är ett tillfälle för AIK Hockey att kliva på ett återtåg. Grabbarna kommer att ta täten i en styrkemanifestation under vilken vi kommer att visa AIK:s sanna natur och värde. Följ vårt initiativ och låt känslorna brisera så pass intensivt att de går att ta på. Kasta av er det ok som otacksamheten från era egna innebär.

Till AIK Hockey:

Att slösa tid och potentiella intäkter på att fördöma de aktiva supportrarna är ett brott som till slut slår tillbaka på förövaren i den här klubben. Det är dags att ni som organisation och AB tar sin plikt gentemot aktieägare och supportrar på allvar och börjar driva den här klubben på ett företagsekonomiskt optimalt sätt. Det är dags att man frågar sig om man är beredd att representera och leda AIK trots att framgång kräver en återgift på politisk skitnödighet - för att om man inte är det kommer vi att leta efter ersättare som är det.

Vi kommer att leta efter AIK:are.

Sarkasm - (AIK)
Medlem, Supporter och En av grabbarna.

---------------------------------------------

Tidigare insända gästkrönikor

[Seven sisters - 2003-01-18]
[Seven sisters - 2003-11-18]
[OD - 2004-01-10]
[LMS - 2004-08-06]
[LMS - 2004-12-16]
[Seven sisters - 2006-01-01]